Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργημα

1) Ιδρυτικό μέλος των «Γιατρών χωρίς Σύνορα», μέλος του πρώτου ΔΣ της Οργάνωσης, συμμετοχή στην πρώτη αποστολή που έγινε (Αλβανία, άνοιξη του 1991), εθελοντική εργασία στο πολυιατρείο της οργάνωσης που είχε στόχο την περίθαλψη απόρων και μεταναστών για 1,5 χρόνο.
2) Ένα χρόνο εθελοντική εργασία στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Βύρωνα.
3) Μέλος της Ομάδας ΠΦΥ του Γ’ΠΕΣΥΠ Αττικής στα πλαίσια της οποίας διοργάνωσα με επιτυχία τα μαθήματα για την «Θεωρία και την πρακτική της ΠΦΥ» ύστερα από ανάθεση του ΔΣ.