Εκπαιδευτική Δραστηριότητα σαν Εκπαιδευτής

1) Διδασκαλία στη Σχολή προπονητών της Ομοσπονδίας Κινεζικών πολεμικών τεχνών του μαθήματος των πρώτων βοηθειών – ΚΑΡΠΑ.
2) Διάλεξη ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Λάρισας με θέμα «Οικογένεια και ψυχοσωματική υγεία του παιδιού».
3) Στα πλαίσια των μαθημάτων του Γ’ ΠΕΣΥΠ «Θεωρία και Πρακτική της ΠΦΥ» στο «Αττικόν» Νοσοκομείο έκανα τα μαθήματα της επιδημιολογικής έρευνας και της διαχείρισης της χρόνιας νόσου στο πλαίσιο της οικογένειας.
4) Διάλεξη με θέμα «Διαχείριση Υγειονομικών προβλημάτων στην ΠΦΥ» κατά την διάρκεια των ημερίδων «Γ. Παπαδάκης» 2005.
5) Εκπαιδευτής του διετούς προγράμματος «Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής» στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.
6) Εκπαιδευτής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στα μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία.
7) Ομιλητής στην επιστ. Ημερίδα «Δράσεις διακοπής καπνίσματος» 1 Ιουνίου 2006.
8) Ομιλητής στο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας της Μητροπόλεως Σύρου 6 Μαίου 2006.
9) Ομιλία με θέμα την παχυσαρκία στο Γυμνάσιο Λυκόβρυσης.