Επιστημονικό Έργο

1) Διδάκτωρ Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής (καθ. κ. Λουκάς Σπάρος). Θέμα της διατριβής η μηχανογράφηση του ιατρικού ιστορικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
2) Συμμετοχή στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο της International Family Therapy Association, Αθήνα Ιούλιος 1996, με την ανακοίνωση «Catharsial divorce: A new strategy for couple therapy».
3) Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Συστημική Θεραπεία, Ηράκλειο Νοέμ. 1998, με την ανακοίνωση «Συστημική Οικογενειακή θεραπεία και Γενική Οικογενειακή Ιατρική».
4) Συμμετοχή στο 4ο Annual meeting of the Mediterranean Assoc. of Cardiology and Cardiac Surgery, Antalya Sept. 1990, με την ανακοίνωση «Ultrasound screening of hypertensives for abdominal aortic aneurisms».
5) Συμμετοχή σαν ομιλητής στο 2ο Πανελλ. Συνέδριο Συστημικής Θεραπείας, Ηράκλειο Μάιος 2001, σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και οι εφαρμογές του στην κλινική πράξη».
6) Συμμετοχή στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Ηράκλειο Απρίλιος 2002, με την ανακοίνωση «Τεστ Παπανικολάου στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Ελευσίνας κατά την δεκαετία 1990-2000».
7) Συμμετοχή στην 4η Ημερίδα Ψυχοθεραπείας που διοργανώθηκε από το University of Indianapolis σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τη σχέση της Γενικής Ιατρικής με τη θεραπεία Οικογένειας.
8) Συμμετοχή σε workshop στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Σώμα υγιές σε νου υγιή», 2 Νοέμβρη 2003, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.
9) Συγγραφή κεφαλαίου με θέμα τις πρώτες βοήθειες που περιλαμβάνεται σε τόμο σχολής προπονητών της Ομοσπονδίας Κινεζικών Πολεμικών Τεχνών.
10) Ανακοίνωση στο 6ο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, Αλεξανδρούπολη 7-9 Οκτώβρη 2004, με τίτλο «Αρχές περιφερειακής διαχείρισης του τομέα υγείας».
11) Ανακοίνωση στο ίδιο Συνέδριο «Ιδιότητες ενός συστήματος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου για περιβάλλον Π.Φ.Υ.»
12) Ανακοίνωση στο ίδιο συνέδριο με τίτλο «Ένα νέο μοντέλο ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου».
13) Συγγραφή και συμμετοχή μου στο συλλογικό τόμο «Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό ΠΦΥ» που εκδόθηκε στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ημερίδων «Γ. Παπαδάκης» 2005 με το κεφάλαιο «Διαχείριση Υγειονομικών προβλημάτων στην ΠΦΥ».
14) Στα πλαίσια των ϊδιων ημερίδων τιμήθηκα με το βραβείο «Γ.Παπαδάκης» για την συγγραφή της μονογραφίας «Η βιοψυχοκοινωνική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην ΠΦΥ».
15) Υπήρξα επιστημονικός υπεύθυνος της πρώτης στο είδος της έκδοσης του Γ’ Περιφ. Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής με θέμα την «Θεωρία και Πρακτική της ΠΦΥ» έναν συλλογικό τόμο στον οποίο συμμετείχα με τα εξής κεφάλαια:

«Εισαγωγή – Η ΠΦΥ είναι ακόμα εδώ» σελ. 7 τόμου.
«Μέτρα συχνότητας νοσημάτων και επιδημιολογική έρευνα στην ΠΦΥ» σελ. 125.
«Χρόνια νόσος, οικογένεια και συστημική θεωρία» σελ. 185. Η έκδοση αυτή του Γ’ ΠΕΣΥΠ έγινε τον Ιανουάριο του 2005 σε 2.500 αντίτυπα που μοιράστηκαν στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

16) Διάλεξη στην ημερίδα με αντικείμενο την διακοπή του καπνίσματος που διοργάνωσε το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας στο Νοσοκ. «Γ. Γεννηματάς» την 1η Ιουνίου 2006 με θέμα «Εφαρμογή Συμπεριφορικών Δεξιοτήτων στην Διακοπή του καπνίσματος». Η διάλεξη δημοσιεύθηκε συντετμημένη στο περιοδικό «Νεα Υγεία»το Σεμπ/ριο του 2006 τευχ. 53.
17) Ομιλία στο 2ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 23-26 Νοεμ. 2006 με θέμα «Η νέα ανδρική Ταυτότητα πέρα από τον Ανδρόγυνο».
18) Ομιλία και συγγραφή κεφαλαίου στον τόμο πρακτικών των ημερίδων «Γ. Παπαδάκης», Φεβρουάριος 2007, με θέμα «Επικοινωνία γιατρού-ασθενή και βελτίωση της τήρησης των θεραπευτικών οδηγιών».
19) Συγγραφή στον τόμο εισηγήσεων των Ημερίδων «Γ.Παπαδάκης» 2006 του κεφαλαίου «Συμπεριφορικές δεξιότητες του γιατρού ΠΦΥ στην αλλαγή συνηθειών διατροφής και άσκησης στον ΣΔ και την παχυσαρκία».
20) Συγγραφή άρθρου στο περιοδικό ΑΡΕΤΑΙΟΣ (Ιανουάριος-Μάρτιος 2005) με θέμα ο ρόλος των Ινκρετινών στη ρύθμιση του ΣΔ».
21) Ομιλητής στο συνέδριο «Κοινωνικά και πολιτισμικά περάσματα στην υγεία, στην εκπαίδευση στην κοινότητα» Κομοτηνή, 11-12 Απριλίου 2008.