Κείμενα Γενικής Ιατρικής


Διακοπή Καπνίσματος
Είναι γνωστό ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής είναι αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας χρόνιων ασθενειών όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ο διαβήτης, η παχυσαρκία κλπ…
Επικοινωνία γιατρού - ασθενή
Σύμφωνα με το μοντέλο γνωστικής υπόθεσης του Ley, η λεγόμενη «συμμόρφωση» μπορεί να προβλεφθεί από το συνδυασμό της ικανοποίησης του ασθενή από τη διαδικασία της παροχής…
Φάρμακο οι... ποδηλατόδρομοι
Η πρόσφατη επιχείρηση για εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού έναντι της γρίππης Η1Ν1 ανέδειξε με σαφή τρόπο την παθογένεια του τομέα υγείας όχι μόνον ως προς την ανεπάρκειά του…
Συμπεριφορικές Δεξιότητες
Είναι γνωστό ότι οι αλλαγές του τρόπου ζωής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας. Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας…
Ινσουλινοθεραπεία Στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι
Στο συγκεκριμένο κείμενο έγινε προσπάθεια να καλυφθεί το θέμα της ινσουλινοθεραπείας στο ΣΔ τύπου Ι με τρόπο που θα δοθούν συγκεκριμένες…